بررسی ديه و فلسفه و انواع و احکام آن

مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت تاثیر آب در پیدایش و معماری روستا🔥پاورپوینت درس کارآفرینی🔥پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرينی🔥پاورپوینت بررسی و تحلیل خانه آبشار🔥پاورپوینت ابعاد و اندازه های مجموعه های آبی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد به نفس در روان­شناسی دین و اخلاق اسلامی🔥پاورپوینت فصل ششم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریاضیات بر مهارت­های زندگی 🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق عراق فعلی و جریان‌های عمدۀ شیعی🔥 پاورپوینت اپی یا سرریز مستغرق (Bendway)🔥پاورپوینت سیستم های اقتصادی در علم اقتصاد🔥پاورپوینت متریال ترمووود در معماری🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق حکم حکومتی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیع خیاری🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق ایلاء 🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق فلسفه و آموزش فلسفه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعامل مردم با حاکم🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق غنا و موسیقی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق قراءات🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق شرکت‌های هرمی از نظر فقهی
بررسی ديه و فلسفه و انواع و احکام آن|30010361|usr
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی ديه و فلسفه و انواع و احکام آنآماده دریافت می باشد .

فهرست:

ديات‌

ديه‌

ديه‌ نفس‌

احكام ديه

ديه در اسلام

فلسفه وجودي ديه چيست ؟

انواع و اقسام ديه

ديات‌

همانطور كه‌ قبلا بيان‌ شد حقوق‌ جزاي‌ اسلامي‌ بر پايه‌فقه‌ اماميه‌ در مباحث‌ فقهي‌ حدود، تعزيرات‌، قصاص‌،ديات‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ اين‌ تقسيم‌ بندي‌ بر اساس‌مجازات‌ است‌ به‌خلاف‌ آنچه‌ كه‌ در دانشكده‌هاي‌ حقوق‌،واحدهاي‌ حقوق‌ جزا تقسيم‌ بندي‌ شده‌ است‌ زيرا مبناي‌آن‌ تقسيم‌بندي‌ جرم‌ است‌ لذا جرايم‌ عليه‌ اموال‌ يا جرايم‌عليه‌ اشخاص‌ و... واحدهاي‌ جزاي‌ اختصاصي‌ را تشكيل‌دادند. بررسي‌ حقوق‌ زنان‌، طي‌ مباحث‌ حدود، قصاص‌ وادله‌ اثبات‌ جرايم‌ مرتبط با آن‌ مجازات‌ها انجام‌ شد و اكنون‌به‌ مقايسه‌ حقوق‌ جزايي‌ زنان‌ با مردان‌ به‌ لحاظ جنسيت‌متباين‌ اين‌ دو نسبت‌ به‌ مجازات‌ ديه‌ مي‌پردازيم‌. مبحث‌ديات‌ در كتاب‌ چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ طي‌ سيزده‌باب‌ از ماده‌ 294 تا 497 آمده‌ است‌.

ديه‌

كلمه‌ ديه‌ مصدر ثلاثي‌ از ريشه‌ «ودي‌» مثال‌ وادي‌ است‌كه‌ فاءالفعل‌ حذف‌ شده‌ و به‌ جاي‌ آن‌ در آخر كله‌ تاي‌ گرد(ه‌) آمده‌ است‌ مانند (وصل‌، صله‌ ـ وهب‌، هبه‌) در لغت‌ درمعناي‌ لازم‌ روان‌ و جاري‌ شدن‌ و در معناي‌ متعدي‌ نزديك‌گردانيدن‌ آمده‌ است‌، اما وقتي‌ كه‌ واژه‌ ودي‌ با قتيل‌ بيايد به‌معناي‌ خونبها را پرداختن‌ است‌، بنابراين‌ ديه‌ را حق‌ قتيل‌(مقتول‌) معني‌ كردند كه‌ جمع‌ آن‌ ديات‌ مي‌شود.

اما ديه‌ در اصطلاح‌ و قانون‌، به‌ مالي‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌سبب‌ جنايت‌ بر نفس‌ يا عضو به‌ مجني‌ عليه‌ يا به‌ ولي‌ يااوليا دم‌ او داده‌ مي‌شود (م‌ 294 ق‌. م‌). بنابراين‌ ديه‌، مالي‌است‌ كه‌ پرداخت‌ آن‌ به‌ خاطر جنايت‌ برنفس‌ يا اعضاي‌انسان‌ واجب‌ مي‌شود چه‌ مبلغ‌ و ميزان‌ آن‌ مشخص‌ باشد كه‌در اصطلاح‌ آن‌ را ديه‌ مي‌گويند و چه‌ مبلغ‌ آن‌ نامعين‌ باشدكه‌ آن‌ را ارش‌ و حكومت‌ مي‌نامند.

در خصوص‌ اين‌ بحث‌ كه‌ ماهيت‌ ديه‌، مجازات‌ جنايت‌جاني‌ بر مجني‌ عليه‌ است‌ يا اينكه‌ خسارت‌ ناشي‌ ازصدمات‌ و لطمات‌ جاني‌ بر مجني‌ عليه‌ است‌ بين‌ فقها وحقوقدانان‌ اختلاف‌ نظر وجود دارد و در اينجا كه‌ موضوع‌حقوق‌ زنان‌ در خصوص‌ ديات‌ است‌ بدان‌ نمي‌پردازيم‌.

اما نكته‌ حائز اهميت‌ اينكه‌ ديه‌، همانند قصاص‌در مورد جنايت‌ برنفس‌ و اعضا مطرح‌ است‌،بنابراين‌ طرح‌ بحث‌ حقوق‌ زنان‌ در مورد ديه‌ به‌همين‌ دو مبحث‌ كلي‌ و ادله‌ اثبات‌ بزه‌ موجب‌ ديه‌برمي‌گردد و مباحث‌ ابواب‌ ديگر مانند تعريف‌ ديه‌،ميزان‌ كميت‌ ديه‌، مهلت‌ پرداخت‌ ديه‌، مسئول‌پرداخت‌ ديه‌، موجبات‌ ضمان‌، اشتراك‌ درجنايت‌ موجب‌ ديه‌ و اجتماع‌ سبب‌ مباشر به‌مطالب‌ كلي‌ و مشترك‌ بين‌ جنس‌ زن‌ و مردپرداخته‌ است‌ كه‌ بررسي‌ تفاوت‌ بين‌ حقوق‌ زنان‌ ومردان‌ مطرح‌ نيست‌.