بررسی بانك مسكن و تاریخچه و خدمات و تسهیلات مسکن آن

بررسی بانك مسكن و تاریخچه و خدمات و تسهیلات مسکن آن|30010362|usr
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی بانك مسكن و تاریخچه و خدمات و تسهیلات مسکن آنآماده دریافت می باشد .

فهرست:

تاريخچه بانك مسكن

تاريخچه تشكيل شعبه سرپرستي بانك مسكن استان مركزي

خدمات بانك مسكن

سپرده گذارى سهم بالايى از بدهى هاى بانك مسكن را تشكيل مى دهد

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری تسهیلات مسکن در شعب بانک مسکن آغاز شد

تسهيلات جهت احداث مسكن در قالب حق بهره برداري از زمين

فراخوان مقاله بانك مركزي به تمامي بانكها

طي هفته آينده بانك مسكن 50 ميليارد سهم مي فروشد

تاريخچه بانك مسكن :

بانك مسكن در 25 ديماه سال 1317 باتاسيس " بانك رهني ايران " بعنوان بانكي تخصصي درامرمسكن وساختمان با سرمايه اوليه دويست مليون ريال بمشارکت وزارت دارائی و بانک ملی ايران فعاليت خودراآغازكرد .

موضوع فعاليت بانك مسكن ، موضوعات بانكي مرتبط باامرمسكن راتشكيل مي داد.

پرداخت تسهيلات دربرابررهن اموال غيرمنقول باهدف خريد، احداث وتكميل ، تعميرواعطاي اعتباربه شركتهاي ساختماني بخش عمده فعاليت هارادربرمي گرفت .

بدنبال پيروزي انقلاب اسلامي دركشور، بانك مسكن درسال 1358 براساس لايحه قانوني اداره اموربانكهامصوب 17/3/1358 شوراي انقلاب اسلامي ، ازادغام بانكهاي رهني ايران ، ساختمان ، شركت سرمايه گذاريهاي ساختماني بانكهاي ايران وسايرشركتهاي پس اندازووام مسكن كوروش ، اكباتان ، پاسارگاد، درتهران ودرشهرستانهاشركت هاي پس انداز و وام مسكن مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان ، اهواز، گيلان ، همدان ، كرمانشاه ، مازندران ، گرگان ، سمنان وآبادان تشكيل گرديد.

تركيب جديدكه تحت عنوان “ بانك مسكن “ فعاليت هاي بانكي خود را در بخش ساختمان شروع نمود، طيف غالب آن راازهرحيث بانك رهني ايران تشكيل مي داد، ودرواقع بانك مسكن تداوم فعاليت بانك رهني ايران درقالب جديداست كه بابرخورداري ازپيشينه وتجربيات طولاني خودحركتي نوين راآغازنموده وازسال 1323 به خانه سازي مبادرت ورزيده است .

همچنين درراستاي توسعه فعاليتهاي تخصصي بانك درامرساخت وسازمسكن بعنوان يك رسالت اجتماعي بانك مسكن درسال 1369 وباهماهنگي وزارت مسكن وشهرسازي اقدام به ايجادشركت سرمايه گذاري مسكن نمودكه فعاليت بيش ازيك دهه اين شركت موجب تامين مسكن بخش عظيمي ازهموطنانمان بارعايت استانداردهاي ملي وقانوني گرديده است

بانك مسكن افتخارداردبا بيش از750 شعبه درسطح كشوربه عنوان بنگاه اقتصادي معتبرعلاوه برتوليدواحدهاي مسكوني ، درجهت اعطاي تسهيلات وخدمات بخش مسكن تسهيلات مضاربه ، اجاره به شرط تمليك درامرتهيه مطب ، دفتركار، وخريدتجهيزات پزشكي ، افتتاح حسابجاري ، صدورانواع ضمانتنامه ها، حوالجات ، خدمات پك فاكس ، چك مسافرتي ، انواع امورارزي واعتباراسنادي فعاليت نمايد.

پيشينه 65 ساله بانك مسكن همواره بعنوان پشتوانه اي جهت ارائه خدمات به هموطنان عزيزكشورمان مي باشد.

تاريخچه تشكيل شعبه سرپرستي بانك مسكن استان مركزي :

اين سرپرستي در تاريخ 5/2/78 با 15 شعبه تحت پوشش شروع به كار نموده است .