بررسی شوراي نگهبان و وظایف و اعضای آن

بررسی شوراي نگهبان و وظایف و اعضای آن|30010369|usr
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان بررسی شوراي نگهبان و وظایف و اعضای آنآماده دریافت می باشد .

فهرست:

شورای نگهبان قانون اساسی

وظایف

اعضا

نظارت بر انتخابات‌ از شوراي نگهبان به نهادهاي ديگر واگذار شود

روح حاكم بر شوراها دادن اختيارات بيشتر به آنها است

لایحه اصلاح قانون شوراها خلاف آزادي عمل شوراها است

شورای نگهبان قانون اساسی

در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.

تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اكثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.

وظایف

نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌‌شود.

دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

به بهانه تصویب طرح دو فوريتي"الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و سرعت بخشيدن به فعاليت‌هاي هسته‌اي"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.